توکن حاکمیتی (Governance Tokens) چیست؟

توکن حاکمیتی (Governance Tokens) چیست؟

توکن حاکمیتی (Governance Tokens) چیست؟

بسیاری از شرکت‌های سنتی، توسط هیئت مدیره اداره می‌شوند که می‌توانیم آن را به عنوان حاکمیت متمرکز طبقه‌بندی کنیم. میانگین تعداد اعضای هیئت مدیره بزرگ‌ترین شرکت‌ها، حدود ۱۰ نفر است که تمام قدرت در دست این افراد قرار دارد. در طرفی دیگر، توکن حاکمیتی (Governance Token) روشی است که سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAOs) و امور... نوشته توکن حاکمیتی (Governance Tokens) چیست؟ اولین بار در ارز تودی. پدیدار شد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;